lunes, 26 de septiembre de 2016

La Bahía de Roses entre las más bonitas del mundo

Español:
Es un honor estar en una de las zonas más bonitas del mundo. Y no solo lo decimos nosotros, sino que la Bahía de Roses, donde se encuentra nuestra ciudad de vacaciones Cala Montjoi, es considerada una de las bahías más increíbles y se encuentra en el prestigioso “club de las Bahías más Bellas del Mundo”.

Unidos por la belleza de la geografía mundial, concretamente la unión entre el mar y la tierra, en 1997 fue creada esta asociación internacional que agrupa las mejores bahías del mundo. Desde entonces, bahías de todos los países compiten para tener la reputación de poder decir que están dentro del club.


Para formar parte de este selecto club hay que cumplir unos requisitos muy específicos: ser objeto de medidas de protección, tener una fauna y una flora de alto interés, abarcar espacios naturales notables y atractivos, ser conocida y apreciada a nivel local y nacional, resultar emblemática para la población local, y poseer cierto potencial económico. Solo 38 bahías en el mundo cumplen las condiciones y están en el club, y que una de ellas sea en la Costa Brava nos alegra y nos orgullece.


La Bahía de Roses, situada entre el Cap de Creu y el Macizo de Montgrí, ofrece una belleza inigualable. Está bañada por el mar Mediterráneo, tiene tres parques naturales con vegetación y fauna típica de la zona, largos quilómetros de playas espectaculares, y zonas históricas como las ruinas de Ampurias, donde se encuentran unos de los restos griegos y romanos más importantes de España. Una combinación de belleza, cultura y naturaleza única.


Si te alojas en Cala Montjoi también podrás disfrutar de la gran oferta deportiva que se encuentra tanto en nuestra ciudad de vacaciones como en la bahía en general, y la increíble gastronomía mediterránea que destaca por su delicioso sabor.

Vive el paraíso de la Costa Brava en uno de los lugares más especiales del mundo, la Bahía de Roses. Un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y los aficionados al deporte al aire libre.

Català:
És un honor està a una de les zones més boniques del món. I no només ho diem nosaltres, sinó que la Badia de Roses, on es troba la nostra ciutat de vacances Cala Montjoi, és considerada una de les badies més increïbles i es troba al prestigiós “club de les badies més Belles del Món”.

Units per la bellesa de la geografia mundial, concretament la unió entre el mar i la terra, al 1997 va ser creada aquesta associació internacional que agrupa les millores badies del món. Des de llavors, badies de tots els països competeixen per tenir la reputació de poder dir que estan a dins del club. 


Per formar part d’aquest selecte club s’han de complir uns requisits molt específics: ser objecte de mesures de protecció, tenir una fauna i una flora d’alt interès, abastir espais naturals notables i atractius, ser coneguda i apreciada a escala local i nacional, resultar emblemàtica per a la població local i posseir cert potencial econòmic. Només 38 badies al món compleixen les condicions i estan al club, i que una d’elles sigui a la Costa Brava ens alegra i ens dóna orgull.


La Badia de Roses, situada entre el Cap de Creus i el Macís de Montgrí, ofereix una bellesa inigualable. Esta banyada pel mar Mediterrani, té tres parcs naturals amb una vegetació i fauna típica de la zona, llargs quilòmetres de platges espectaculars, i zones històriques com les ruïnes d’Empúries, on es troben uns dels restos grecs i romans més importants d’Espanya. Una combinació de bellesa, cultura i naturalesa única.


Si t’allotges a Cala Montjoi, també podràs gaudir de la gran oferta esportiva que es troba tant a la nostra Ciutat de vacances com a la badia en general, i la increïble gastronomia mediterrània que destaca pel seu deliciós sabor.

Viu el paradís de la Costa Brava a un dels llocs més especials del món, la Badia de Roses. Un destí perfecte pels amants de la naturalesa i els aficionats a l’esport a l’aire lliure.

Français:
Se trouver dans une des zones les plus belles du monde, c'est un honneur. Notre village de vacances  Cala Montjoi, est situé dans la Baie de Roses qui est considérée comme une baie incomparable et  reconnue par le prestigieux  “club des plus Belles Baies du Monde”.

Cette association internationale, qui regroupe les meilleures baies du monde, a été créée en 1997, unis par la beauté de la géographie mondiale, et surtout par le lien entre la mer et la terre. Des baies de tous les pays rivalisent depuis, pour obtenir la reconnaissance et se trouver dans le club.


Pour faire partie de ce club d'élite, il faut répondre à des critères très spécifiques: faire partie d'un lieu protégé, avoir une faune et flore d'un grand intérêt, inclure des zones naturelles remarquables et attrayantes, être connue et appréciée localement ainsi qu'à niveau national, être emblématique pour la population locale, disposer d'un bon potentiel économique. Seulement 38 baies dans le monde réunissent les conditons et font partie du club. Nous nous félicitons du fait que la Costa Brava soit l'une d'entre elles.


La Baie de Roses située entre le Cap de Creus et le Massif de Montgri, vous offre une beauté incomparable. Baignée par la mer Méditerranée, trois parcs naturels avec une végétation et une faune propres à cette région, des kilomètres de plages spectaculaires, des zones historiques comme celle des ruines de Ampurias où se trouvent  les restes, les plus importants de l'Espagne, de la colonie grecque et romaine. Une alliance parfaite de beauté, de culture et de nature.


Si vous séjournez à Cala Montjoi, vous pouvez aussi profiter d'un grand nombre d'activités sportives dans notre village, ainsi que dans la baie. Sans oublier, la gastronomie méditerranéenne et sa saveur délicieuse.

Venez au paradis de la Costa Brava, dans un des endroits plus spécial du monde, la Baie de Roses. Une destination idéale pour les passionnés de nature et les amateurs du sport en plein air.martes, 6 de septiembre de 2016

Disfruta del deporte al aire libre en Cala Montjoi

Español:
Tras el boom de los Juegos Olímpicos, a muchos les han vuelto las ganas de practicar deporte y ponerse en forma, y ahora que ya no hace el calor sofocante de Julio y Agosto, es el momento perfecto para hacer actividades al aire libre y liberar endorfinas. 

En Cala Montjoi somos unos apasionados de los deportes exteriores, por lo que disponemos de muchas actividades pensadas para todos aquellos que también disfrutan de hacer ejercicio mientras observan la naturaleza.


Si te gusta la montaña, el parque natural que rodea nuestra ciudad de vacaciones está surcado por caminos, pistas y senderos que recorren los 8 municipios (Roses, Cadaquès, Port de la Selva, Llança, etc…) con unas vistas espectaculares difíciles de olvidar.  

No es solo por los Juegos Olímpicos que muchas personas disfrutan ejercitándose en verano, sino porque realmente practicar deporte al aire libre es una de las actividades más saludables que existen. No solo es bueno para la salud física, sino que también favorece a la actividad mental, liberándonos de preocupaciones, estrés y mejorando nuestra capacidad de atención.   


Ejercitarse al aire libre tiene muchas más ventajas, un ejemplo de ellas es que motiva mucho más que entrenar en un lugar cerrado, ya que cuando el tiempo acompaña podemos disfrutar del sol y las vistas del paisaje para hacer más ameno el ejercicio y así el tiempo pasará más rápido. Y si lo practicas con familiares o amigos, encontrarás una forma increíble de pasarlo en grande y disfrutar como nunca. 

El deporte nos hace sentir mejor con nosotros mismos y nos ayuda a despejar la mente, si además lo disfrutamos en un lugar tan especial como Cala Montjoi, rodeados de la belleza natural de la Bahía de Roses y el Cap de Creus, conseguiremos limpiar nuestros pulmones y nuestro cuerpo nos lo agradecerá.

Català
Després del boom dels Jocs Olímpics, a molts els van tornar les ganes de fer esport i posar-se en forma, i ara que ja no fa la calor sufocant de Juliol i Agost, és el moment perfecte fer activitats a l’aire lliure i alliberar endorfines.

A Cala Montjoi som uns apassionats dels esports exteriors, per el que disposem de moltes activitats pensades per a tots aquells que també gaudeixen de fer exercici mentre observen la naturalesa.


Si t’agrada la muntanya, el parc natural que rodeja la nostra ciutat de vacances està ple de camins, pistes i senders que recorren els 8 municipis (Roses, Cadaqués, Port de la Selva, Llançà, etc.) amb unes vistes espectaculars difícils d’oblidar. 

No és només pels Jocs Olímpics que moltes persones gaudeixen exercitant-se a l’estiu, sinó perquè practicar esport a l’aire lliure realment és una de les activitats més saludables que existeixen. No només és bo per a la salut física, sinó que també afavoreix l’activitat mental, alliberant-nos de preocupacions, estrès i millorant la nostra capacitat d’atenció. 


Exercitar-se a l’aire lliure té molts més avantatges, un exemple d’elles és que motiva molt més que entrenar en un lloc tancant, ja que quan el temps acompanya podem gaudir del sol i les vistes del paisatge per fer més amè l’exercici i així el temps passarà més de pressa. Si el practiques amb familiars o amics, trobaràs una forma increïble de passar-ho d’allò més bé i gaudir com mai.

L’esport ens fa sentir millor amb nosaltres mateixos i ens ajuda a aclarir la ment, si a més a més el gaudim en un lloc tan especial com Cala Montjoi, rodejats de la bellesa natural de la Badia de Roses i el Cap de Creus, aconseguirem netejar els nostres pulmons i el nostre cos ens ho agrairà.  


Français:
Une fois fini le boom des jeux olympiques, nous avons envie de faire du sport et de nous remettre en forme. C'est le moment parfait pour faire des activités plein air et libérer des endorphines, sans la chaleur étouffante des mois de Juillet et Août.

A Cala Montjoi, nous sommes passionés des sports d'extérieur, et nous disposons d'un grand nombre d'activités pour ceux qui aiment faire du sport, pendant qu'ils profitent de la nature.


Si tu aimes la montagne, le parc naturel qui entoure notre village de vacances, est plein de chemins et sentiers qui parcourent les 8 communes (Roses, Cadaques, Port de la Selva, Llança, etc...); vous n'oublierez pas facilement les vues spectaculaires.

Beaucoup de monde profite de l'été pour s'entraîner, et non seulement dû aux Jeux Olympiques. Faire du sport en plein air, c'est une des activités plus saines qui existent. C'est aussi bon pour la santé physique que pour l'activité mentale. Il nous permettra de nous libérer des préoccupations, du stress, ainsi que d'améliorer notre capacité d'attention.


Les avantages de faire du sport en plein air sont nombreux. Un exemple, s'il fait beau temps, nous pouvons profiter du soleil et admirer le paysage, pour rendre plus agréable l'activité. Le temps va passer plus vite que dans un lieu fermé. Et en plus, si vous êtes accompagné par la famille ou des amis, vous pourrez vous amuser comme vous l'avez jamais fait.

Le sport nous permet de nous sentir mieux avec nous-mêmes, et nous aide à changer les idées. Si en plus, nous nous trouvons dans un endroit particulier comme Cala Montjoi, entouré de la beauté naturelle de la Baie de Roses et du Cap de Creus, nous réussirons à nettoyer nos poumons, pour nous aider à maintenir notre corps en bonne santé.

lunes, 22 de agosto de 2016

Novedades en actividades y juegos

Español:
Esta semana queremos informaros de algunas de las novedades en cuanto a actividades y juegos de nuestra ciudad de vacaciones Cala Montjoi.
Al estar en pleno verano a todos nos apetece divertirnos y pasarlo en grande en compañía de nuestros seres queridos, por eso os ofrecemos algunas actividades con las que además de pasar un buen rato, aprenderás cosas nuevas e interesantes y mejorarás tu destreza, tanto física como mental.

Empezamos por los Juegos y Torneos. Para todos los amantes de los juegos de habilidad hemos creado unos torneos donde podrás demostrar tus auténticas capacidades y aptitudes. Y lo mejor de todo, ¡podrás ganar un delicioso aperitivo!


El Pádel es el juego del momento, todos aquellos que empiezan a jugar quedan prendados por él. Si eres de los que se ha convertido en un auténtico fan de este entretenido deporte estás de suerte. A partir de ahora habrá unos torneos donde podrás apuntarte y demostrar tu nivel mientras disfrutas y te ejercitas. El ganador se llevará un premio.


Y finalmente, también hemos creado una nueva actividad para practicar nuestra actividad mental, un Quizz Café divertidísimo.
Los quizzes son juegos de preguntas donde el que es capaz de responder correctamente al mayor número de ellas de forma más rápida resulta ganador.
En este caso, vamos a premiar a la persona que consiga ganar nuestro quizz con una maravillosa botella de Cava para que celebre como es debido su triunfo.


Y hasta aquí nuestras novedades en juegos y actividades de esta semana. Estad atentos porque vamos a ir informándoos de todas nuestras otras increíbles actividades de verano en Cala Montjoi.

Català:
Aquesta setmana volem informar-vos d’algunes de les novetats pel que fa a activitats i jocs a la nostra ciutat de vacances Cala Montjoi.
Al estar en ple estiu a tots ens ve de gust divertir-nos i passar-ho molt bé amb la companyia dels nostres, per això us oferim algunes activitats amb les quals apart de passar un bon rato aprendràs coses noves i interessants i milloraràs la teva destresa, tant física com mental. 

Comencem pels Jocs i Tornejos. Per a tots els amants dels jocs d’habilitat hem creat uns tornejos on podràs demostrar les teves autèntiques capacitats i aptituds. I el millor de tot, podràs guanyar un aperitiu deliciós!


El Pàdel és el joc del moment, tots aquells que comencen a jugar se n’enamoren. Si ets dels que s’ha convertit en un autèntic fan d’aquest entretingut esport estàs de sort. A partir d’ara hi haurà uns tornejos on podràs apuntar-te i demostrar el teu nivell mentre gaudeixes i t’exercites. El guanyador s’emportarà un premi.


I finalment, també hem creat una nova activitat per practicar la nostra activitat mental, un Quizz Cafè divertidíssim.
Els quizzes són jocs de preguntes on el que és capaç de respondre correctament al major número d’elles de forma més ràpida resulta guanyador.
En aquest cas, premiarem a la persona que aconsegueixi guanyar el nostre quizz amb una meravellosa ampolla de Cava perquè celebri com cal el seu triomf.


I fins aquí les nostres novetats en jocs i activitats d’aquesta setmana. Estigueu atents perquè anirem informant-vos de totes les nostres altres increïbles activitats d’estiu a Cala Montjoi.

Français:
Nous voulons vous informer cette semaine sur les nouveautés concernant les activités et jeux de notre village de vacances Cala Montjoi.
Pendant l'été, nous avons tous envie de nous amuser en compagnie de nos proches. Pour cela, nous vous offrons quelques activités pour passer un bon moment, et en même temps apprendre de nouvelles choses intérésantes, ainsi que vous améliorer physiquement et mentalement.

Pour commencer les Jeux et Tournois: pour tous les amateurs des jeux d'adresse, nous avons mis en place des tournois pendant lesquels vous pourrez prouver vos véritables capacités et aptitudes. Et en plus ¡vous pourrez gagner un délicieux apéro!


Le jeu le plus actuel: le Padel. Tous ceux qui commencent à jouer sont enchantés. Si vous êtes un bon amateur de ce sport, ne perdez pas l'occasion de vous inscrire aux tournois et prouver votre niveau, en vous amusant et aussi pour vous motiver. Remise de prix au gagnant.


Finalement, nous avons aussi mis en marche un Quizz Café très amusant, afin d'entraîner notre activité mentale.
Les quizzes sont des jeux de questions où le gagnant est la personne qui donnera le plus grand nombre de bonnes réponses, dans le meilleur temps.
Le gagnant de notre quizz va recevoir une bonne bouteille de Cava, afin qu'il puisse célébrer son triomphe.


Et voilà donc, toutes nos nouveautés concernant les jeux et activités de cette semaine. Suivez nos informations pour en savoir plus sur nos incroyables activités d'été à Cala Montjoi.viernes, 29 de julio de 2016

Actividades para todas las edades

Español:
En nuestra Ciudad de Vacaciones Cala Montjoi trabajamos para hacer felices a todos nuestros visitantes, y por ello nos esforzamos en tener un amplio repertorio de actividades que se adapten a todas las edades.
Los más pequeñines de la casa disponen de un lugar creado especialmente para bebés de hasta 3 años donde pueden disfrutar de zonas de biblioteca, juegos de interacción, de habilidad, psicomotricidad… y más actividades pensadas para que los padres les acompañen en sus primeros pasos.


Para los artistas de 4 a 7 años, tenemos programas adaptados a sus inquietudes y destinados a desarrollar su imaginación y creatividad. Un club donde se lo pasarán en grande y donde encontraran actividades como manualidades, talleres, juegos en la piscina o la playa, actividades deportivas, y mucho más.


Tenemos en cuenta que hay cierta edad donde la energía es inagotable y es difícil seguir el ritmo. Para las edades de 8 a 11 años tenemos animadores todoterrenos que en seguida conectan con los niños y con los que podrán jugar, hacer todo tipo de actividades deportivas, excursiones y también una gran variedad de talleres temáticos. Opciones para todos los gustos y personalidades.


Los jóvenes disponen de un club creado y pensado para las nuevas generaciones. Un lugar donde podrán relacionarse con los de su edad y hacer buenas amistades a través de actividades dirigidas. Los animadores fomentaran su participación y crearan un ambiente cómodo y de complicidad, donde incluso los más tímidos se sentirán a gusto.No nos olvidamos de los adultos, ya que hay una gran variedad de todo tipo de actividades donde nadie se aburre, desde clases de fitness, talleres de arte, quizzes, etc. En Cala Montjoi queremos que todos se lo pasen de maravilla y así hacer de vuestras vacaciones en familia una experiencia inolvidable.

Catalá:
A la nostra Ciutat de Vacances Cala Montjoi treballem per fer feliços a tots els nostres visitants, i per això ens esforcem per tenir un ampli repertori d’activitats que s’adaptin a totes les edats.
Els més petitons de la casa disposen d’un lloc creat especialment per a bebès de fins a 3 anys on poden gaudir de zones de biblioteca, jocs d’interacció, d’habilitat, de psicomotricitat... i més activitats pensades perquè els pares els acompanyin en els seus primers passos.


Pels artistes de 4 a 7 anys, tenim programes adaptats a les seves inquietuds i destinats a desenvolupar la seva imaginació i la seva creativitat. Un club on s’ho passaran d’allò més bé i on trobaran activitats com manualitats, tallers, jocs a la piscina o a la platja, activitats esportives i molt més.


Tenim en compte que hi ha certes edats on l’energia és inesgotable i es fa difícil seguir el ritme. Per les edats de 8 a 11 anys, tenim animadors tot-terrenys que de seguida connecten amb els nens i amb els que podran jugar, fer tot tipus d’activitats esportives, excursions i també una gran varietat de tallers temàtics. Opcions per a tots els gustos i personalitats.


Els joves disposen d’un club creat i pensat per les noves generacions. Un lloc on podran relacionar-se amb els de la seva edat i fer bones amistats a través d’activitats dirigides. Els animadors fomentaran la seva participació i crearan un ambient còmode i de complicitat, on inclús els més tímids es sentiran a gust.


No ens oblidem dels adults, ja que hi ha una gran varietat de tot tipus d’activitats on ningú s’avorreix, des de classes de fitness, tallers d’art, quizzes, etc. A Cala Montjoi volem que tots s’ho passin de meravella i així fer de les vostres vacances en família una experiència inoblidable. 


Français:

A Cala Montjoi, nous travaillons pour vous rendre heureux, et pour cela, nous disposons d'une grande diversité d'activités adaptées à tous les âges.
Pour les plus petits de la maison, un endroit spécialement conçu pour les bébés jusqu'à 3 ans, pour profiter de la zone bibliothèque, jeux d'interaction, habilité, psychomotricité... et d'autres activités, afin que les parents puissent les accompagner quand il commenceront à marcher.


Pour les artistes de 4 à 7 ans, nous avons des programmes qui s'adaptent à leurs inquiétudes, avec lesquels il pourront développer leur imagination et créativité. Un club pour bien s'amuser,   avec des activités telles que manualités, ateliers, jeux de piscine ou à la plage, activités sportives, et beaucoup plus.


Il existe aussi l'âge de l'énergie infatigable et difficile de suivre le rythme. Pour les 8 à 11 ans, nous avons des animateurs tout terrain capable de les conquérir et de jouer avec eux, diriger toutes les activités sportives, excursions, ainsi qu'une grande variété d'ateliers thématiques. Des propositions pour tous les goûts et pour les différentes personnalités.


Un club pour les nouvelles générations a été mis en place pour les jeunes. Un endroit où ils pourront se mettre en rapport avec ceux du même âge, et faire de belles connaissances à travers les activités organisées. Les animateurs vont promouvoir leur participation dans une ambiance amiable et de complicité, et même les plus timides se trouveront à l'aise.Il ne faut pas oublier les adultes, car il y a de nombreuses activités pour ne pas s'ennuyer, cours de fitness, ateliers d'art, quizz, etc... Nous voulons faire de vos vacances en famille une expérience inoubliable, en vous amusant le plus possible.


miércoles, 13 de julio de 2016

Novedades de verano en Cala Montjoi

Español:
Para inaugurar la temporada de verano, este año hemos decidido traeros algunas novedades para todos los gustos y todas las edades.

Los amantes de los deportes, especialmente aquellos que les gusta ir en bicicleta, este año están de suerte. En nuestra ciudad de vacaciones de la Costa Brava hemos inaugurado un nuevo servicio Bikefriendly.
Un servicio pensado para las BTT, las bicicletas de montaña, y el ciclismo en general, destinado a guardar, reparar y mantener en perfectas condiciones las bicicletas de nuestros apreciados clientes.Desde esta temporada podréis guardar vuestras bicis sin tener que preocuparos por su estado, hinchar las ruedas con nuestra bomba de aire, alquilar GPS, disponer de servicio de masajes a petición, revistas especializadas para estar al día del mundo del ciclismo, espacio de lavado y muchísimo más.


Otra de nuestras novedades es la nueva sala de Biblioteca. La hemos reubicado a la sala anexa a recepción, de modo que así dispondréis de sus servicios de forma más accesible y cómoda.

Si queréis relajaros y pasar una tarde en un lugar tranquilo y fresco leyendo un buen libro, o simplemente os apetece escoger vuestra novela favorita, en la nueva sala de la biblioteca encontrareis una gran variedad de opciones para leer y disfrutar.

 
Además, como también queremos hacer felices a los más pequeños, a partir de este verano, encontraran unos nuevos juegos de agua en el mar. Unos hinchables de lo más divertidos donde se lo pasarán en grande y disfrutarán como nunca.Una actividad dirigida cada martes por el equipo de animación, para que los más jóvenes vivan una experiencia increíble y no paren de reír.


Estad atentos porque estas no van a ser las únicas novedades de la temporada, para agradeceros vuestra fidelidad os vamos a traer muchas más.

Nos preocupamos para que nuestros clientes vivan una experiencia inolvidable en Cala Montjoi, por lo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ofreceros unas vacaciones en familia increíbles.

Català:
Per inaugurar la temporada d’estiu, aquest any hem decidit portar-vos algunes novetats per a tots els gustos y totes les edats.

Els amants dels esports, especialment aquells que els hi agrada anar en bicicleta, aquest any estan de sort. A la nostra ciutat de vacances de la Costa Brava hem inaugurat un nou servei Bikefriendly.
Un servei pensat per les BTT, les bicicletes de muntanya, i el ciclisme en general, destinat a guardar, reparar i mantenir en perfectes condicions les bicicletes dels nostres apreciats clients.


Des d’aquesta temporada podreu guardar les vostres bicis sense tenir que preocupar-vos pel seu estat, inflar les rodes amb la nostra bomba d’aire, llogar GPS, disposar de servei de massatges a petició, revistes especialitzades per estar al dia del món del ciclisme, espai de neteja i moltíssim més.


Una altra de les nostres novetats es la nova sala de la Biblioteca. L’hem reubicat a la sala annexa a recepció per tal que així disposeu dels seus servis de manera més accessible i còmoda.

Si voleu relaxar-vos i passar una tarda en un lloc tranquil i fresc llegint un bon llibre, o simplement us ve de gust escollir la vostra novel·la favorita, a la nova sala de la biblioteca trobareu una gran varietat d’opcions per llegir.


A més a més, com que també volem fer feliços als més petits, a partir d’aquest estiu trobaran uns nous jocs d’aigua al mar. Uns inflables d’allò més divertits on s’ho passaran molt bé i gaudiran com mai.


Una activitat dirigida cada dimarts per l’equip d’animació per tal que els nens visquin una experiència increïble i no parin de riure.

Estigueu atens perquè aquestes no seran les úniques novetats de la temporada, per agrair-vos la vostra fidelitat us en portarem moltes més.

Ens preocupem per tal que els nostres clients visquin una experiència inoblidable a Cala Montjoi, per tant farem tot el que estigui a les nostres mans per oferir-vos unes vacances en família increïbles. 

Français:
Nous avons commencé la saison d'été de cette année avec quelques nouveautés pour tous et pour tous les âges.

Les amateurs du sport, surtout ceux qui aiment faire du vélo, ont de la chance cette année.
Nous avons mis en place au village de vacances, un nouveau service  Bikefriendly.
Un service pour les VTT, les vélos de montagne et le cyclisme en général, pour permettre à nos
clients de déposer les vélos, procéder à leur réparation, ainsi que de maintenir en parfait état les bicyclettes.


A partir de cette saison, vous pourrez déposer vos vélos sans soucis, procéder à gonfler les roues avec notre pompe, louer GPS, disposer d'un service de massage à la demande, des revues spécifiques pour connaître les nouveautés concernant les vélos, ainsi qu'un espace pour les nettoyer et beaucoup plus.


Une autre nouveauté, la nouvelle Bibliothèque. Nous avons déplacer la bibliothèque à la salle qui se trouve à côté de la réception, pour vous permettre de profiter des services plus facilement.

Si vous voulez vous détendre dans un coin tranquille et frais pour lire un bon livre, ou tout simplement choisir votre roman préféré, vous trouverez un grand éventail dans la nouvelle bibliothèque.


Et en plus à partir de cet été, nous voulons aussi rendre heureux les plus petits, avec les NOUVEAUX JEUX D'EAU dans la mer. Des jeux gonflables pour assurer la meilleure diversion.


Une activité proposée chaque mardi par l'équipe d'animation, afin que les plus jeunes puissent vivre une expérience incroyable sans arrêter de rire.


Et pour vous remercier de votre fidélité, il y aura d'autres nouveautés pour la saison. Donc, restez en contact.

Nous voulons faire vivre à nos clients une expérience inoubliable à Cala Montjoi, en faisant tout notre possible pour vous offrir des vacances familiales incroyables.